Veiligheidsassistent en detentiebegeleider

Gepubliceerd op 28 mei 2021 om 10:30

Onze overheid stelde gisteren in een mail aan het gevangenispersoneel twee nieuwe functies voor : de veiligheidsassistent en de detentiebegeleider...

Volgens de Directeur-generaal EPI en de stafdirecteur P&O zal er in de toekomst een onderscheid worden gemaakt tussen functies gericht op veiligheidsopdrachten enerzijds en functies gericht op begeleidingsopdrachten anderzijds.  De gevangenis in Haren zal in het najaar van 2022 de eerste zijn die deze nieuwe werkwijze introduceert.

Als PBA blijft alles voorlopig bij het oude, maar in de toekomst zal je wel een keuze mogen maken: veiligheidsassistent of detentiebegeleider, dixit diezelfde mail...

Let wel : op dit ogenblik is er nog geen enkel formeel overleg geweest.  Dit overleg voorziet men na de zomervakantie.  Tevens ontvingen wij nog geen enkel document betreffende dit project.  Pas van zodra wij de onderhandelingsteksten hebben ontvangen en bestudeerd, zullen we meer en concretere info hebben.