OKB Kledij is onvoldoende voor ACV

Gepubliceerd op 8 november 2021 om 16:00

Vanmorgen heeft ons Nationaal Comité met zo’n 90% van de stemmen het ontwerp van Koninklijk Besluit (OKB) kledij dat voorlag verworpen.  We willen rekening houden met de wensen van onze achterban :

 • Een verhoging van de vergoeding van €250,00 naar €280,00
 • De indexering van de vergoeding
 • Een jaarlijkse evaluatie van het systeem

Dit mandaat voor niet-akkoord is voor ACV-CSC echter geen belemmering om de dialoog hierover verder te kunnen zetten, met name : 

 • Een keuze kunnen maken tussen kledij in de basisuitrusting
 • We wensen dat de kledijlijst en bijlage wordt herzien daar er volgens ons stukken ontbreken of aangepast moeten worden.
 • Iedereen dient een dagvergoeding te ontvangen (bovenop het vooropgestelde bedrag) voor het onderhoud van het uniform (bv Douane krijgt €6,29 per maand en is gekoppeld aan de index).
 • De “veiligheidsschoen” beschouwen we als een PBM en is dus op kosten van de werkgever.
 • De personeelsleden van detentiehuizen in het KB Kledij opnemen.
 • We wensen alle SP Expertcodes te kennen die worden beschouwd als gewerkte dagen om het quotum van 110 dagen, dat eveneens te hoog is, te halen.  Indien dit niet kan, wensen we dat de uitdrukking “gewerkte dagen” wordt veranderd in “in dienst”.
 • We willen de technische fiches, en beeldmateriaal, van de nieuwe kledijstukken.
 • De verplichting om de kledijstukken te leveren tijdens het eerste kwartaal van het jaar (of tijdens het eerste kwartaal van de indiensttreding), moet eveneens in het KB worden opgenomen.