Wij vragen tussenkomst griepvaccinatie

Gepubliceerd op 18 november 2021 om 19:31

Gezien de huidige gezondheidscrisis en de naderende winterperiode, in combinatie met het huidig personeelstekort, vinden we het bijzonder jammer dat er wat betreft een griepvaccinatiecampagne voor de medewerkers van FOD Justitie complete radiostilte is.

Een sensibilisering van de medewerkers voor gezondheidspreventie via lancering van een griepvaccinatiecampagne is immers een win-win.

ACV Openbare Diensten heeft daarom gevraagd dat er werk wordt gemaakt van het organiseren van een campagne en van een terugbetaling van griep-vaccinatiekosten.

3de Covid-19 prik

Gelet op het veelvuldig uitvallen van personeel en de moeilijke omstandigheden waarin de mensen dagdagelijks moeten werken, en gezien het werken in een collectiviteit (gevangenissen), hebben we eveneens de noodzaak van een vrijwillige derde covid-19 prik benadrukt. 

Telewerk

Verder vragen wij ook om het telewerk zo optimaal mogelijk toe te passen voor iedereen en daarvoor alle nodige middelen structureel te voorzien.

Dit o.a. op vraag van de Minister van Ambtenarenzaken aan alle voorzitters, cfr. schrijven dd. 09/11/2021, alsook met inachtname van de meest recente maatregelen van het veiligheidscomité.