KB maatregelen Coronapandemie verschenen

Gepubliceerd op 23 november 2021 om 09:57

Het koninklijk besluit dat het koninklijk besluit wijzigt van 28 oktober 2021 met de maatregelen om de coronapandemie te voorkomen of te beperken is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 november 2021.

De belangrijkste maatregel is dat telewerk verplicht is tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie.  De werkgever bezorgt de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van de aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Terugkeermomenten mogen ingepland worden. De veiligheidsmaatregelen moeten dan opgevolgd worden en het mag in volgend ritme gebeuren :

  • Tot en met 12 december 2021:
    • maximum één dag per week per persoon
    • maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is mag per dag tegelijk aanwezig zijn per vestigingseenheid
  • Vanaf 13 december 2021:
    • maximum twee dagen per week per persoon
    • maximum 40% van de personen voor wie telewerk verplicht is mag per dag tegelijk aanwezig zijn per vestigingseenheid

Meer info