Eindejaarstoelage op 10 december

Gepubliceerd op 25 november 2021 om 11:30

Persopoint meldt dat de eindejaarstoelage dit jaar op vrijdag 10 december zal worden uitbetaald.

De eindejaarstoelage bestaat uit drie delen:

  • het vaste gedeelte bedraagt dit jaar 780,06 EUR
  • het eerste variabele gedeelte bedraagt 2,5 % van je jaarlijkse geïndexeerde brutobezoldiging
  • het tweede variabele gedeelte bedraagt 7 % van je brutomaandwedde van de maand oktober met twee correcties:
    • het wordt opgetrokken tot 179,2670 € (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening lager is dan dit bedrag
    • het wordt beperkt tot 358,5340  (bruto geïndexeerd) als het resultaat van de berekening hoger is dan dit bedrag.

Hier (externe link) vind je alle info ivm de eindejaarstoelage.