Symfonie in het Staatsblad

Gepubliceerd op 2 februari 2022 om 09:11

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022 dat voorziet in een reglementair kader voor het nieuwe evaluatiesysteem voor federale ambtenaren, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2022.  Het gaat retroactief in vanaf 1 januari 2022. 

Dit vereenvoudigde systeem legt de focus op : 

 • de dialoog 
 • het geven van feedback 
 • situaties die op duurzame wijze opgevolgd moeten worden 
 • de groei van medewerkers 
 • een proces waarbij medewerkers hun competenties kunnen ontdekken, versterken en ontwikkelen 
 • wendbaar beheer van organisaties en continue aandacht voor de ontwikkeling van competenties binnen de overheidsorganisaties. 

Het nieuwe evaluatiesysteem : 

 • omvat een één jaar durende cyclus 
 • heeft geen link meer met de geldelijke loopbaan 
 • staat voor een begeleiding op maat van de medewerkersmet het oog op de ontwikkeling van hun carrière 
 • geeft een reglementaire basis aan het principe van remediëring van medewerkers 
 • stapt af van het systeem waarbij afwezigheden in kalenderdagen worden bijgehouden, wat zou kunnen leiden tot een beoordeling ‘voldoet aan de verwachtingen’, ten gunste van een positief systeem dat ervan uitgaat dat, bij gebrek aan gemotiveerde tegenbevindingen, het bereiken van de geplande doelstellingen iets is dat volstaat om de volgende evaluatiecyclus in te leiden. 
 • behoudt enkel de vermelding ‘onvoldoende’. 

Externe link naar Fedweb : klik hier