Nieuwe regeling rond tele- & satellietwerk

Gepubliceerd op 23 april 2022 om 11:21

De regeling rond telewerk voor federale personeelsleden wordt aangepast en bijgestuurd aan de gewijzigde arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden. Er worden daarom twee belangrijke zaken aangepakt om het systeem van werken op afstand bij te werken en gebruiksvriendelijker te maken.

 • vanaf 1 januari 2022 wordt de vergoeding voor telewerkkosten verhoogd.
 • vanaf 1 mei 2022 wordt het federaal kader voor telewerk en satellietwerk vereenvoudigd en verduidelijkt.

Deze wijzigingen raken niet aan de basisprincipes van het werken op afstand : het vrijwillig karakter wordt herbevestigd en het plafond van het aandeel van telewerk in de totale arbeidsduur blijft doorgaans bepaald op maximum drie vijfde van de arbeidsregeling van het personeelslid op jaarbasis.

Telewerk en satellietwerk kunnen bijdragen tot een betere balans tussen werk en privé, duurzame mobiliteit en duurzame loopbaanpaden. Maar de connectie tussen de organisatie en het individueel personeelslid en de samenhang binnen een team en tussen de teams onderling mag niet verwateren.

Verhoging vergoeding telewerkkosten vanaf 1 januari 2022

Bedrag vergoeding

 • 20 EUR voor vergoeding van internet- en communicatiekosten als je 1 (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand
 • 30 EUR voor vergoeding van kantoorkosten voor water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal,...  als je minstens 4 (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand.  Bij minder dan 4 dagen telewerk wordt deze vergoeding van 30 EUR niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.

De werkgever is daarnaast verantwoordelijk voor

 • de benodigde telewerkapparatuur
 • een tweede voeding (vanaf gemiddeld twee telewerkdagen per week)
 • eventueel ergonomisch materiaal zoals een headset, een 2de beeldscherm en een bureaustoel (geen verplichting maar kan worden overwogen vanaf gemiddeld 2 telewerkdagen per week).

Inwerkingtreding

 • De nieuwe vergoeding kantoorkosten voor telewerk geldt vanaf  1 januari 2022 en zal na publicatie van het wijzigend koninklijk besluit met terugwerkende kracht worden uitbetaald voor de telewerkdagen vanaf 1 januari 2022. Nadien zal de bijkomende vergoeding maandelijks worden uitbetaald.

Aanpassing federaal kader voor telewerk en satellietwerk vanaf 1 mei 2022

Een aantal modaliteiten worden rechtstreeks ingeschreven in het federaal telewerkkader waardoor de administratieve belasting voor de federale overheidsorganisaties worden verlicht en de rol van de verschillende actoren beter worden afgelijnd:

 • het directiecomité blijft bevoegd voor de principiële beslissing om telewerk of satellietwerk in te voeren
 • de leidend ambtenaar regelt praktische modaliteiten voor de implementatie van telewerk en satellietwerk (bv. het opstellen van een lijst van functies die zich niet lenen tot telewerk of satellietwerk,…)
 • de P&O-directeur kan, na een gemotiveerde aanvraag van de functionele chef en de medewerker, een uitzondering toestaan voor overschrijding van de maximumduur van het telewerk op jaarbasis  (= drie vijfde van de arbeidsregeling) en hij krijgt een bemiddelende rol in bepaalde omstandigheden (bijv. schorsing of beëindiging van het telewerk)
 • de hiërarchische meerdere/functionele chef blijft bevoegd voor de goedkeuring van het telewerk en/of satellietwerk. Daarnaast worden ook duidelijk de modaliteiten van de schorsing en de beëindiging door  de  hiërarchische meerdere of de functionele chef geregeld.
 • jij en je functionele chef maken onderling afspraken over de dagdagelijkse invulling van het telewerk/satellietwerk.
 • je moet elke telewerkdag en satellietwerkdag registreren
 • je doet het telewerk in je woonplaats. Als dat niet zo is, dan moet je dit meedelen aan je werkgever. 

Inwerkingtreding

 • Deze bepalingen treden in werking op 1 mei 2022.

Meer info