Uitbetaling telewerk- en kledijvergoeding

Gepubliceerd op 29 juli 2022 om 19:15

De personen die in de maand mei of juni minstens vier dagen hebben getelewerkt, hebben met de wedde van de maand juli met terugwerkende kracht de kantoorvergoeding (30€/maand) ontvangen.  De basisvergoeding (20€/maand) die wordt toegekend voor minimaal één dag telewerk per maand, is voor de maand juli nog niet uitbetaald.

Vanaf augustus zullen deze twee vergoedingen (forfaitair basisbedrag van 20€ en de forfaitaire kantoorkosten van 30€) elke maand tegelijk worden uitbetaald op basis van de in SP-X geplande dagen telewerk van de voorgaande maand.

Kledij

Het eerste deel van de in het KB van 02/12/2021 vastgestelde forfaitaire kledijvergoeding (150€) zal eveneens met de wedde van september worden uitbetaald op basis van de in SP-X geplande gewerkte dagen.

[bron : E-Comm]