Stakingsaanzegging Voogdij

Gepubliceerd op 12 maart 2022 om 08:38

Zoals afgesproken in de e-mail van afgelopen woensdag en naar aanleiding van de vergadering van vrijdag 11 maart 2022, willen wij u mededelen dat het ACV-CSC van de centrale diensten op vrijdag 11
maart 2022 een stakingsaanzegging heeft ingediend voor de dienst Voogdij.  Het gaat aanstaande donderdag 17 maart 2022 in.

De aangehaalde redenen op de stakingsaanzegging zijn :

  • De niet-naleving van de regelgeving betreffende de arbeidstijd
  • De onbeheersbare toename van de werkdruk
  • De niet-naleving van engagementen genomen op het bijzondere BOC van 17 februari 2022

Vanaf donderdag 17 maart 2022 werken alle medewerkers van de Dienst Voogdij 7.36 uur per dag. Zij kunnen dus niet meer buiten kantooruren permanentie verlenen.