Johan De Kimpe


Johan is een aanspreekpunt voor zowel leden als collega's.  Als iemand met vragen zit, zal hij deze proberen te beantwoorden, en desnoods het antwoord opzoeken.

Tevens wil hij in het BOC zijn steentje bijdragen.

Hij wil ook onze vakbond nog laten groeien in onze inrichtingen en deze ondersteunen samen met de collegae afgevaardigden. 


contacteer Johan