Lorenzo Schoenmakers


Als militant van de gevangenis van Dendermonde Hulp wil Lorenzo een aanspreekpunt zijn voor alle leden en collega’s, hen bijstaan in hun rechten en plichten bij de dagdagelijkse werking in het gevangeniswezen. 
Bij problemen zal hij de collega’s met raad en daad bijstaan en tracht hij oplossingsgericht te werken, zoekend naar de best mogelijke oplossing samen met de collega’s afgevaardigden van het ACV team.


contacteer Lorenzo