Wesley Cox


Wesley werkt sedert 2001 in de gevangenis, en is sedert 2015 afgevaardigde voor ACV Openbare Diensten.

Als afgevaardigde is het het vooral belangrijk om bereikbaar te zijn voor de leden.

Hen de correcte info geven, hen helpen waar nodig en fungeren als aanspreekpunt. 

Als militantenkern Gent proberen we niet enkel te bemiddelen of problemen op te lossen als ze zich stellen, maar trachten we pro-actief te werken om zo in te spelen op de noden van onze leden. 


contacteer Wesley