Spilindex 4de keer overschreden in 2022

Gepubliceerd op 7 november 2022 om 08:40

Tijdens de maand oktober werd de spilindex opnieuw overschreden.  Met deze laatste overschrijding van de spilindex zitten we al aan de vierde overschrijding van het jaar.

Dit betekent dat de uitkeringen en pensioenen in november en de ambtenarenweddes in december opnieuw met 2 procent zullen stijgen. Op dit ogenblik verwacht het Planbureau een nieuwe overschrijding van de spilindex in december.  Indien dit ook daadwerkelijk gebeurt, zal het om de zevende overschrijding op goed een jaar tijd gaan !

De nieuwe verhogingscoëfficiënt = 1,9607 (vanaf 1 december 2022)