Eindejaarstoelage op 9 december

Gepubliceerd op 23 november 2022 om 09:32

De betaling van de eindejaarstoelage 2022 zal op vrijdag 9 december plaatsvinden.  De omzendbrieven over de berekening van die eindejaarstoelage en het uiteindelijk toegekende bedrag zullen binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Al wie als federaal ambtenaar heeft gewerkt en daarvoor een verloning ontving tussen 1 januari tot en met 30 september van dit jaar, heeft recht op een eindejaarstoelage in december.

Wil je meer weten over de berekeningsmethode van de eindejaarstoelage en de impact die verlofdagen en afwezigheden erop hebben, neem dan een kijkje op deze pagina (externe link BOSA).