Extra vakantiedag voor wie 65 wordt

Gepubliceerd op 27 februari 2023 om 11:43

Indien je dit kalenderjaar 65 jaar wordt, krijg je geen 33 vakantiedagen, maar 34 !  Het gewijzigde KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de vakantieregeling is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2024.

In artikel 10 van dat KB werden volgende wijzigingen aangebracht :

  • er komt een verlofdag bij in het jaar dat je 65 jaar wordt (34 in plaats van 33)
  • voor het jaar dat je 66 jaar wordt, krijg je 35 verlofdagen.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat elk personeelslid die 65 jaar (66 jaar) wordt in de loop van 2023 recht heeft op de bijkomende vakantiedag(en). 

Meer info (via BOSA)