Index we trust ! Doe mee !

Gepubliceerd op 18 februari 2023 om 09:58

De index is de beste bescherming in crisistijd.  Door dit mechanisme worden lonen, pensioenen en uitkeringen automatisch aangepast aan de prijzen. Zo behouden we onze koopkracht.  Het ACV verdedigt het systeem van de index :  Zonder de vakbond geen index en geen bescherming van de mensen.

Bescherming koopkracht, geen loonsverhoging

Dankzij de automatische indexering van de lonen stijgt het loon mee met de inflatie en blijft de koopkracht beschermd.

Het systeem staat evenwel onder druk.  Sommige werkgevers vallen de indexering voortdurend aan, ze willen het mechanisme veranderen en velen willen het zelfs afschaffen. 

Daarnaast stellen werkgevers en sommige politici de indexering de indexering graag gelijk met een loonsverhoging Dat klopt niet!   De index is niet meer of niet minder dan een automatische aanpassing van de lonen aan de stijgende prijzen in de winkels, aan de pomp of op de energiefactuur. De index dekt zelfs de prijsstijging niet volledig.  En niet alle werknemers genieten er in dezelfde mate van.

Het ACV verdedigt de index. Doe mee !

Als vakbond zijn we natuurlijk erg blij met ons systeem van automatische indexering.  Het is ongetwijfeld één van de grootste verwezenlijkingen van de vakbonden.  Een sociale verworvenheid die we tot op de dag van vandaag met hand en tand verdedigen.

De index is van ons !  Akoord ?  Doe mee : check alle info en het materiaal op www.hetacv.be/index Lees zeker de factcheck na zodat je sterker in je schoenen staat en deel onze boodschap #IndexWeTrust via Facebook en Instagram.