Fiscale fiche(s) beschikbaar

Gepubliceerd op 6 maart 2023 om 10:15

Jaarlijks krijg je via MyMinfin.be in maart één of meerdere fiscale fiches om je belastingaangifte in te vullen.  Deze fiscale fiche(s) zijn er sedert woensdag 1 maart beschikbaar.

Ten gevolge van een wetswijziging wordt op je fiscale fiche 2022 het totaalbedrag aan vergoedingen die als kosten eigen van de werkgever zijn betaald, opgenomen.  Dit totaalbedrag omvat verschillende vergoedingen die je werkgever moet betalen, zoals vergoedingen voor telewerk of vergoedingen van beroepskosten bij werken in het buitenland of in België.  

Voor jou als personeelslid betekent deze aanpassing dat het totaalbedrag aan  vergoedingen tot terugbetaling van eigen kosten van de werkgever betaald sinds 1januari 2023 voortaan door je werkgever vermeld wordt op je fiscale fiche. 

Deze vergoedingen zijn onkostenvergoedingen waarvoor de werkgever verantwoordelijk is en vallen buiten het loonbegrip.  Ze zijn dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing.  Het totaalbedrag van deze vergoedingen is niet belastbaar en wordt ter informatie op je fiscale fiche vermeld.