Ministerraad keurt ontwerp KB maaltijdcheques goed

Gepubliceerd op 20 juni 2023 om 10:18

De ministerraad van 16 juni 2023 keurde een ontwerp van KB goed rond de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt.

De personeelsleden krijgen per gepresteerde dag een nominatieve elektronische maaltijdcheque, waarvan de nominale waarde is vastgelegd op 6 euro.

Een gepresteerde dag komt overeen met effectief gepresteerde diensten van één dag of een halve dag of elke aangevatte effectieve prestatie.

Voor personeelsleden met een specifiek arbeidsstelsel (bijvoorbeeld continudienst) worden de berekeningsmodaliteiten van het aantal maaltijdcheques aangepast. De categorieën van personeelsleden of de diensten waar deze specifieke berekening betrekking op heeft, worden bepaald door de leidend ambtenaar.

De invoering van maaltijdcheques treedt in werking op 1 januari 2024.

Door de invoering van maaltijdcheques in het federaal openbaar ambt wordt de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding opgeheven op 1 januari 2024.

Het project doorloopt wel nog een paar stappen vooraleer het definitief in werking treedt : vakbondsonderhandelingen in Comité B, een tweede lezing in de Ministerraad, advies van de Raad van State, ondertekening door de Koning en tot slot de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad.

Meer info (externe link BOSA.belgium.be)