Contractuelen : vrijstelling voor bepaalde selecties

Gepubliceerd op 7 juli 2023 om 09:34

De Ministerraad van 22 juni 2023 keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bepaalde vrijstellingen toekent aan contractuele personeelsleden.  Deze wijziging maakt het mogelijk om contractuelen vrij te stellen van alle modules van een vergelijkende selectie behalve de laatste.

Om vrijgesteld te worden van alle delen van een vergelijkende selectie (met uitzondering van het laatste deel) dien je wel : 

  • in dienst te zijn op basis van een contractuele selectie georganiseerd door het DG Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA)
  • minstens twee jaar ononderbroken in dienst zijn
  • een positieve evaluatie kregen.

Dit ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel door personeelsleden.  Dit project dient wel nog een paar stappen te doorlopen alvorens in werking te treden (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, handtekening van de Koning & publicatie in het Belgisch Staatsblad)