Alarmbelprocedure voor alle gevangenissen

Gepubliceerd op 23 augustus 2023 om 14:11

Gezien de stijgende evolutie van de overbevolking, de toenemende agressiegevallen en het vooruitzicht om binnenkort gevangenisstraffen van minder dan twee jaar uit te voeren, werd er in gezamenlijk vakbondsfront beslist om een procedure zonder de intentie te staken in te dienen.  We hebben duidelijk gemaakt dat de aanwezigheid van de politieke overheid tijdens dit sociaal overleg essentieel is. 

Morgen, 24 augustus, zal het overleg starten. We hopen dat de ‘politieke’ overheid zich constructief zal opstellen en bereid is om adequate oplossingen uit te werken.

De beslissingen van de ‘politieke’ overheid om de gevangenisstraffen onder de 3 jaar uit te voeren, boven op de reeds historische overbevolking in de gevangenissen, heeft een significante impact op het welzijn van zowel het personeel als de gedetineerden.

De met grote trom aangekondigde Detentiehuizen zijn voorlopig een maat voor niets. Er zijn na veel palaveren twee detentiehuizen opgestart die tot nu toe 31 gedetineerden opvangen.

Vanaf september komen de gevangenisstraffen onder de 2 jaar in uitvoering. Er zijn op papier 15 detentiehuizen met in totaal 720 plaatsen voorzien om de uitvoering van deze korte gevangenisstraffen op te vangen !  De belofte dat die detentiehuizen er op kortere termijn zullen zijn, is onrealistisch te noemen. We hoeven niet te vertellen dat de overbevolking in de gevangenissen nog grotesker zal zijn !

We stellen vast dat er in de gevangenissen een toenemende agressie is tussen gedetineerden en eveneens tegenover het personeel.
De overbevolking en het daarbij horende inboeten op de werking en humane levensomstandigheden in de gevangenissen zorgt dat de frustraties hoog oplopen bij de gedetineerden.

De geïnterneerden, die bovenaan genoteerd staan in de lijst met agressiegevallen, zouden volgens onze huidige minister van Justitie tegen 2026 niet meer in de gevangenissen zitten. Vandaag is de conclusie dat de werking van de Forensische Psychiatrische centra voorzien om de geïnterneerden op te vangen problematisch is en dat de opstart van de nieuwe centra op zich laat wachten.

Een ‘menselijkere justitie’ die deze Minister verkoopt, is in de gevangenissen niet terug te vinden.