Brugdagen 2024

Gepubliceerd op 27 november 2023 om 18:03

De Ministerraad van 23 november 2023 keurde een ontwerp van omzendbrief goed over de brugdagen in 2024. Het project doorloopt wel nog een paar stappen vooraleer het definitief in werking treed.

Er werden 2 brugdagen voorgesteld : 

  • vrijdag 10 mei 2024
  • vrijdag 16 augustus 2024

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking,...) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.