Uitzonderlijk verlof wordt Zorgverlof

Gepubliceerd op 6 december 2023 om 18:44

Vanaf 1 december 2023 vervangt "Zorgverlof" het "Uitzonderlijk verlof wegens overmacht".  Je kan voortaan 5 dagen per kalenderjaar zorgverlof voor medische redenen nemen voor één van je gezins- of familieleden. Dit geldt eveneens voor contractuele personeelsleden. 

Hoe opnemen ?

Dit verlof kan opgenomen worden per volledige dag, per halve dag, of met meerdere dagen ineens, maar niet in uren. 

Je verantwoordt je aanvraag met een doktersattest, maar de medische reden mag er niet op vermeld worden.  Het is ook mogelijk om op het begin van het jaar een doktersattest voor de volledige 5 dagen te maken (voor chronische ziektes, een handicap,...)

Met gezinsleden wordt bedoeld :

  • de personen die met jou samenleven (zelfde woonplaats).

Met familieleden wordt bedoeld :

  • je ouders die niet met jou samenleven (niet de ouders van je partner)
  • je kinderen die niet met jou samenleven (niet de kinderen van je partner).

Contractuelen

Als contractueel personeelslid heb je ook recht op dit verlof, maar je moet kiezen tussen dit zorgverlof en het zorgverlof specifiek voor contractuelen.

Overgangsperiode (december 2023)

Het nieuwe zorgverlof treedt in werking op 1 december 2023. Dit betekent dat er voor dit jaar 1 extra dag kan worden toegekend.  Als je al 4 dagen hebt opgenomen, dan heb je nog recht op 1 dag voor 2023. De som van de toegekende dagen mag niet meer dan 5 zijn.