1.300 gedetineerden te veel

Gepubliceerd op 14 december 2023 om 15:35

Op maandag 18 december is er een vervolgvergadering met de minister voorzien naar aanleiding van het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen.  Momenteel zitten er zo'n 1.300 gedetineerden teveel in de Belgische gevangenissen !

Het sedert twee jaar gekende 10-stappen plan van de overheid blijft tot op heden een dode letter, en nog altijd zwaar in gebreke !

1. Nieuwe infrastructuur : extra capaciteit voor gedetineerden

2. Nieuwe infrastructuur : extra capaciteit voor geïnterneerden in de FPC

3. Aangepaste capaciteit voor bepaalde profielen van gedetineerden (kleinschalige detentie)

4. Aangepaste capaciteit voor geïnterneerden

5. Meer straffen laten uitzitten in het land van herkomst

6. Beter beheer van de beschikbare plaatsen : beter schuiven tussen de gevangenissen

7. Investeren in zinvolle detentie : betere re-integratie, men komt beter uit de gevangenis, minder recidive

8. Kortere doorlooptijden : minder VH

9. Spiraal van inflatoire straftoemeting doorbreken door korte straffen uit te voeren

10. Gevangenisstraf als ultimum remedium.

Het ene bevolkingscijfer-record na het ander gaat momenteel in de arresthuizen aan diggelen.

Het onbezonnen uitvoeren van alle straffen onder de 3 jaar, zonder dat daar al de broodnodige infrastructuur en personeel voor aanwezig is, versterkt onder meer de toename van de overbevolking.

Het uitblijven van oplossingen blijft resulteren in onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel en levensomstandigheden voor de gedetineerden.

Wij verwachten dat de Minister van Justitie met oplossingen over de brug komt op het overleg van maandag.