Nationale stakingsaanzegging !

Gepubliceerd op 18 december 2023 om 19:00

Vandaag was er een vervolgoverleg met het kabinet van Justitie met betrekking to het bevolkingscijfer gedetineerden/geïnterneerden en de agressie in de Belgische gevangenissen.  We stellen vast dat de engagementen die de overheid eerder maakte tot nu toe geen impact hebben op de problematiek.

Het sedert twee jaar beloofde 10-stappenplan om de overbevolking via quick wins aan te pakken geeft geen daling van het bevolkingscijfer.  Het tegendeel is waar : langzaam maar zeker stevenen we af naar 12.000 gedetineerden.  Op dit ogenblik zitten er 1.300 gedetineerden te veel in onze gevangenissen. 
Het gevolg is een hoop problemen, waaronder een significante stijging van agressiegevallen.  De werkdruk is enorm gestegen voor al het personeel.  Men verlangt het uiterste van het personeel met een enorme uitval als gevolg.
De leefomstandigheden in de arresthuizen zijn ronduit beschamend te noemen. Het ene na het ander recordcijfer qua (over)bevolking sneuvelt er.  Het rechtstreekse gevolg hiervan is dat er opnieuw veel grondslapers zijn.
We hebben er alle begrip voor dat er op korte termijn geen mirakeloplossing voor handen was, maar we zijn nu twee jaar verder en moeten vaststellen dat de politieke beslissingen ervoor hebben gezorgd dat de toestand onhoudbaar is geworden.
ACV-gevangenissen heeft daarom een procedure sociaal conflict met stakingsaanzegging ingediend.  De aangehaalde reden is :
"De stijging van het bevolkingsaantal gedetineerden en geïnterneerden alsook de stijgende agressiegevallen in de Belgische gevangenissen.
De engagementen van de overheid voor de aanpak van deze problematiek blijkt niet voldoende. Dit resulteert nog steeds in onaanvaardbare werkomstandigheden voor het personeel (te hoge werkdruk; onveilige werkomstandigheden; personeelstekort) en levensomstandigheden voor de gedetineerden."

Het vooropgestelde tijdstip van een 24u-staking is 11 januari 2024 om 22u00.