Nationale stakingsaanzegging

Gepubliceerd op 2 maart 2024 om 18:15

Vandaag hebben we in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging voor alle Belgische gevangenissen ingediend.  Door het ontbreken van adequate maatregelen zitten er vandaag 12.359 mensen opgesloten en de veiligheid is nu écht niet meer te garanderen.

Wij vragen dat op het overleg, naar aanleiding van deze aanzegging, de minister van Justitie aanwezig zal zijn.  Een voorgenomen 24u-staking is voorzien vanaf 14 maart om 22u00.

Op nog geen twee maanden tijd zijn er zo'n 400 gedetineerden bijgekomen.  We worden met een nationale overbevolking van 15% geconfronteerd, en in sommige arresthuizen loopt dit zelfs op tot 90% !  Dit is meer dan alarmerend.  De veiligheid in deze inrichtingen is dan ook niet meer te garanderen, en op humanitair vlak schiet men op alle vlakken tekort.

Niettegenstaande er eerder al 280 noodbedden werden bijgeplaatst, slapen er toch opnieuw 250 mensen op de grond...

Alle maatregelen die de Minister van Justitie heeft genomen schieten tekort.  Alle beloofde detentiehuizen om de korte straffen op te vangen zijn er niet, en de paar die er wel zijn, worden maar half opgevuld.
De voorziene infrastructuur laat veel te lang op zich wachten, en geïnterneerden laten afvloeien naar Forensische Psychiatrische centra lukt ook niet.
Wij willen dat de Minister van Justitie zijn verantwoordelijkheid neemt en in eerste instantie de maatregelen herbekijkt, en ook maatregelen neemt om dit cijfer onmiddellijk onder de 12.000 te brengen.
In tweede instantie moet het bevolkingscijfer terug worden gedrongen naar het cijfer uit de periode van voor de noodbedden.  Op langere termijn mag het bevolkingscijfer de capaciteit niet meer overschrijden.