Activatie stakingsaanzegging voor alle gevangenissen

Gepubliceerd op 8 maart 2024 om 12:49

Op 2 maart 2024 werd er in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging ingediend met als reden : het ontbreken van adequate maatregelen om onmiddellijk het bevolkingscijfer gedetineerden procentueel te laten dalen & dat de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen niet meer te garanderen is.

De overheid heeft als voorstel een aangepaste versie van de eerder afgevoerde maatregel verlengd penitentiair verlof geactiveerd, en wil een signaal geven dat geïnterneerden die de gevangenis hebben verlaten naar het forensisch psychiatrisch zorgcircuit niet kunnen terugkeren naar de gevangenis wanneer er sprake is van moeilijk gedrag (o.a. voorwaarden niet naleven).
 
We betreuren nog steeds de eerder genomen beslissing betreft de uitvoering van de korte straffen onder de 3 jaar, en de vervoegde invrijheidsstelling overbevolking (tijdelijke maatregel) niet te her-activeren.  Wij vragen deze maatregelen te herbekijken.
 
Wij blijven vragen om het bevolkingscijfer van de gedetineerden onmiddellijk te laten zakken onder de 12.000 richting de 10.700 plaatsen die er in de gevangenissen zijn. Het inzetten op elektronisch toezicht en het eveneens creëren van bijkomende plaatsen in de reguliere psychiatrie, om een betere doorstroming te voorzien van geïnterneerden in de forensische zorginstellingen, zijn eerste te creëren oplossingen om het bevolkingscijfer terug onder de 12.000 te laten zakken.
 
In tweede instantie vragen wij om verder in te zetten op, en het bijsturen van, de maatregelen om de populatie op middellange termijn in de gevangenissen terug te schroeven tot een humaan en werkbaar niveau. 
Wij willen dat alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid nemen. 
 
De oplossing betreft het in het verleden eerder afgevoerde verlengd penitentiair verlof is onvoldoende als oplossing voor de huidige overbevolking en creëert een bijkomende werkdruk.
Het voorstel om een signaal te geven dat geïnterneerden die in de forensische zorginstellingen verblijven niet mogen terugkomen naar de gevangenis bij moeilijk gedrag, zal amper impact hebben op het bevolkingscijfer.
 
Het voorstel van de overheid werd daarom door de achterban unaniem verworpen !  

De 24u-staking in de Belgische gevangenissen start op donderdag 14 maart 2024 om 22u00.  De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is maandag 11 maart om 22u00.  Een blanco intentieverklaring kan je hier (Word) of hier (PDF) downloaden.