Vanaf 22u staking in alle gevangenissen

Gepubliceerd op 14 maart 2024 om 07:58

Vanavond (donderdag 14 maart) om 22u00 start in gemeenschappelijk vakbondsfront een 24u-staking in alle Belgische gevangenissen.  De reden van deze staking is het ontbreken van adequate maatregelen om het bevolkingscijfer procentueel te laten dalen en het niet meer kunnen garanderen van de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen. 

Overbevolking zorgt onder andere voor veel agressie binnen de gevangenismuren.  Het zorgt er ook voor dat sommige gedetineerden in de anonimiteit belanden. De daarbij gepaarde verhoging van de werkdruk, in combinatie met personeelstekort, zorgt dat de 'sociale controle' enigszins verdwijnt.  De wet van de sterkste krijgt dan makkelijker vrij spel in de gevangenissen.

Het verlengd penitentiair verlof werd door de minister als oplossing voorgesteld.
We zullen dit evalueren op zowel de werkdruk als op de impact op het bevolkingscijfer. We kijken uit naar de eerste resultaten.
We blijven vragen

  • om het nationale bevolkingscijfer onmiddellijk te laten zakken onder de 12.000 ;
  • om in te zetten op elektronisch toezicht en eveneens het creëren van bijkomende plaatsen in de reguliere psychiatrie, om een betere doorstroming te voorzien van geïnterneerden in de forensische zorginstellingen ;
  • in te zetten op, en het bijsturen van, de reeds genomen maatregelen om de gevangenispopulatie op termijn terug te schroeven tot een humaan en werkbaar niveau richting de 10.700.

Wij willen dat alle betrokken actoren hun verantwoordelijkheid nemen.