Stakingsaanzegging geactiveerd !

Gepubliceerd op 28 maart 2024 om 14:25

Tijdens het overleg betreffende de overbevolkingsproblematiek en agressie moesten we concluderen dat de voorgestelde maatregelen enkel effect zouden hebben op het wegwerken van de nu nog 130 aanwezige grondslapers.

Betreft infrastructuur voorzien in 2024 en de onzekerheid betreft het openhouden van de gevangenis van Sint-Gillis zouden we tegen het einde van het jaar zelfs op een capaciteit van -40 komen ten opzichte van het huidige cijfer !

Omwille van deze redenen, het ontbreken van adequate oplossingen, en het niet-pauzeren van de uitvoering van de korte straffen, wordt de stakingsaanzegging geactiveerd.  De staking start op 1 april 2024 om 22u00 en er is geen einddatum voorzien !  We zullen hierover op gepaste tijdstippen evalueren.

De deadline voor het indienen van de intentieverklaring is vrijdag 29 maart 2024 om 22u00.  Een blanco intentieverklaring kan je hier (Word) of hier (PDF) downloaden.  Aangezien het een staking zonder einddatum is, dient de intentieverklaring voor 14 dagen te worden ingevuld.  Alles wat je moet weten over de intentieverklaring bij staking vind je op onze website in de rubriek FAQ (klik hier).

Op het einde van het overleg heeft de minister de minimale dienstverlening geactiveerd om het personeel te kunnen oproepen bij het niet-behalen van de minimale bezetting !  

Naar aanleiding daarvan zijn in verschillende inrichtingen spontane stakingen ontstaan.  Uiteraard begrijpen wij deze reactie en erkennen ze bij deze ook als een staking.  We zullen dit eveneens zo communiceren aan de overheid  Doch willen wij wel waarschuwen dat personeelsleden die aan deze emotionele actie deelnemen zich bloot kunnen stellen aan eventuele gevolgen (zoals non-activiteit).