Binnenkort meer geboorteverlof

Gepubliceerd op 1 december 2020 om 09:10

De Ministerraad keurde onlangs een project van KB goed dat het KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het geboorteverlof, wijzigt.

Deze wijziging geldt voor zowel contractuele als statutaire personeelsleden.

Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen, maar vanaf 1 januari 2021 krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt op 1 januari 2023 of later, krijg je als federaal personeelslid 20 werkdagen.

Dit ontwerp doorloopt wel nog enkele stappen vooraleer het definitief in werking treedt (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, ondertekening door de Koning, en publicatie in het Belgisch Staatsblad).