Overheidsopdracht voor Leopoldsburg

Gepubliceerd op 1 december 2020 om 09:43

Op vrijdag 9 oktober 2020 heeft de Regie der Gebouwen de overheidsopdrachten gepubliceerd voor de toewijzingen van de consortia die verantwoordelijk zullen zijn voor het ontwerp, de financiering, de bouw en het onderhoud van de nieuwe gevangenissen in Leopoldsburg en Vresse-sur-Semois.

De opening van de offertes is voorzien op 27 november 2020. In deze eerste ronde wordt geselecteerd wie een tweede offerte met een concreet project zal mogen indienen. Vervolgens zal een tweede grondige analyse uitgevoerd worden zodat de DBFM-opdrachten in de loop van 2022 gegund kunnen worden.

Een DBFM-procedure staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Het gaat om een publiek-private samenwerking, waarbij de Regie der Gebouwen op zoek gaat naar een privépartner die het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de gevangenis voor zijn rekening neemt. Bij DBFM wordt er een geïntegreerd ontwerp gemaakt en wordt er vanaf het begin samengewerkt, met inbreng van de knowhow van elke partner.

De bouw van de gevangenissen kadert in het Masterplan III dat erop gericht is om gevangenisinfrastructuur in veilige en humane omstandigheden aan te bieden.

Beide gevangenissen zullen elk plaats bieden aan 312 gedetineerden.

Gevangenis in Leopoldsburg

De toekomstige gevangenis van Leopoldsburg zal gebouwd worden op een terrein van 8 hectare groot dat deel uitmaakt van het kwartier Reigersvliet. Het terrein werd door Defensie overgedragen aan de Regie der Gebouwen.

Afhankelijk van de termijn om de nodige vergunningen te krijgen, is de start van de werken voorzien rond eind 2023. De bouwwerken zullen vermoedelijk tegen eind 2025 voltooid zijn.

De gevangenis in Leopoldsburg zal een strafhuis zijn waar een gedifferentieerd regime gehanteerd wordt, waarbij de gedetineerde van een medium (beperkt gemeenschappelijk) naar een low (open deur) regime kan evolueren.

Naast een cellulaire afdeling voor 312 gedetineerden met zijn nevenfuncties (onthaal- en bezoekerscomplex, medico-sociale afdeling, een administratieve en logistieke afdeling) zal de inrichting eveneens een strafuitvoeringsrechtbank huisvesten. Buiten de gevangenismuren zal er naast een parking ook een gebouw voor sociale tewerkstelling worden opgetrokken.