Brugdagen 2021

Gepubliceerd op 2 december 2020 om 09:42

De Ministerraad van 4 december 2020 keurde een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen 2021 goed.

Er werden twee brugdagen voorgesteld :

vrijdag 14 mei 2021 (de dag na Hemelvaart)

vrijdag 12 november 2021 (de dag na Wapenstilstand)

Het project doorloopt eerst wel nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt.