Acties opgeschort

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 17:50

Op maandag 12 oktober was er naar aanleiding van onze stakingsaanzegging een overleg met de overheid, de vakbonden en het kabinet van Justitie.

Het overleg werd als constructief ervaren, en de gedane voorstellen kwamen grotendeels overeen met de eisen gesteld door de vakbonden.

 

Voorstellen overheid :

• Opschorting van het bezoek zonder toezicht voor één maand (daarna evaluatie).

• PV op te nemen in één blok met uitzondering van individuele gevallen.

• Preventieve quarantaine bij terugkomst UV/PV tot aan controle op symptomen door de dokter, gevolgd door een test na 5d. Bij twijfel een eerste test binnen de 24u.

• Handhaving van de hygiënische maatregelen, met mondmaskerplicht voor iedereen in de gevangenis, tijdens bewegingen (inclusief wandeling), en wanneer de afstand niet kan worden gerespecteerd.

• Verder overleg omtrent de basisprincipes betreffende de strategie om uitbraken van Covid-19 in de gevangenissen te beheersen.

 

Na het raadplegen van de afgevaardigden uit alle gevangenissen, heeft ACV Openbare Diensten vandaag beslist de actie op te schorten, weliswaar gekoppeld aan een evaluatie na één maand. Er werden wel opmerkingen op het voorstel gemaakt.

 

Opmerkingen ACV :

• De invoering van een quarantaine tot aan de uitslag van de test (UV/PV).

• Praktische uitwerking bezoek volgens het advies van de veiligheidsraad.

• Een duidelijke omschrijving van “vluchtig contact” tijdens het bezoek.

• Praktische uitwerking en timing sneltesten prioritair te behandelen.

• Bespreekbaar maken van het gegeven onderbezetting personeel op de werkvloer, in combinatie met afwezigen (oa code 110).

 

Ondertussen lieten ook ACOD en VSOA al weten, eveneens mits opmerkingen, het gedane akkoord te kunnen aanvaarden. Dit betekent dat de door ACOD aangekondigde actie vanaf 18 oktober wordt geannuleerd.