Tussenkomst vaccinatiekosten griep

Gepubliceerd op 14 oktober 2020 om 10:54

Door de huidige gezondheidscrisis en de naderende winterperiode wil de FOD Justitie zijn medewerkers sensibiliseren voor gezondheidspreventie.

Daarom wordt een griepvaccinatiecampagne gericht op alle medewerkers van de centrale diensten, de penitentiaire inrichtingen, de Rechterlijke orde, het NICC en de staatsveiligheid gelanceerd.

Waarom vaccineren tegen de griep ?

- Een vaccin vermindert de kans op griep met 80%.

- Ieder jaar treft de griep 5 tot 15% van de Belgische werknemers gedurende 3 tot 6 dagen gemiddeld.

- Wie ondanks het vaccin toch ziek valt, geneest vlugger en lopen minder risico’s op complicaties.

- Er zijn geen specifieke complicaties bij het toedienen van de griep.

- Het vaccin beschermt tot 10 jaar na het toedienen ervan en blijft gedurende minimum 6 maanden efficiënt.

 

Let wel: het vaccin beschermt niet tegen Covid-19.

 

Wanneer vaccineren ?

De vaccinatie tegen de seizoensgriep wordt dit jaar in twee fasen uitgevoerd :

 

1) Voor risicogroepen

Categorie A : zwangere vrouwen, personen met chronische aandoeningen, personen ouder dan 65 jaar, mensen die verblijven in een instelling, zorgpersoneel, kinderen ouder dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie, personen die onder één dak wonen met de personen die tot een van deze risicogroepen behoren of kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B: personen tussen 50 en 64 jaar.

 

Als je deel uitmaakt van de hoge risicogroepen (categorie A en B) : laat je vaccineren tussen 15 oktober en 15 november.

 

Meer dan ooit raadt de Hoge Gezondheidsraad aan om je te laten vaccineren als je tot deze risicogroepen behoort. Dit om de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden zo veel mogelijk te verminderen, mocht het griepseizoen samenvallen met een piek in Covid-19.

 

2) Alle overige personen

Als je geen deel uitmaakt van de hoge risicogroepen (categorie A of B) : laat je vaccineren vanaf 15 november.

 

Tussenkomst terugbetaling vaccinatiekosten

 

De FOD Justitie vergoedt het remgeld van de medische consultatie en het griepvaccin tot een maximum van 20€.

 

Hoe ?

 

Mensen ouder dan 50 jaar halen met hun identiteitskaart hun griepvaccin bij de apotheek. Er is geen voorschrift nodig. Vergeet niet om de gedetailleerde betalingsbewijs te vragen.

Als je jonger bent dan 50 jaar, maak dan een afspraak met je arts en vraag om een voorschrift voor het vaccin. Koop dan het vaccin bij de apotheek en vraag om een BVAC-certificaat (gedetailleerde betalingsbewijs).

- Bewaar het vaccin in de koelkast.

- Ga naar de dokter om je te laten vaccineren.

- Vraag je ziekenfonds om een verklaring van de dokterskosten (kwitantie): voor 1 of 2 bezoeken, afhankelijk van je leeftijd.

- Stuur het BVAC-ticket, het ontvangstbewijs van de verzekeringsmaatschappij en het formulier voor de aanvraag van de vergoeding, te vinden op intranet, of op deze website op de pagina Formulieren in het menublokje Diverse, volledig ingevuld en ondertekend naar socialedienst@just.fgov.be.

 

Dien je aanvraag tot terugbetaling in uiterlijk op 28 februari 2021. Er is een termijn van 1 tot 2 maanden voor de terugbetaling.

 

Zijn er risico’s verbonden aan het vaccineren ?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen vaccins bijwerkingen hebben, dat wil zeggen een ongewenste lichamelijke reactie na gebruik. De meeste vaccinatiegerelateerde bijwerkingen zijn van ondergeschikt belang en van voorbijgaande aard. De meest voorkomende zijn: lichte koorts, pijn, roodheid of zwelling op de plaats waar het vaccin is toegediend. Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (ziekenhuisopname, aanzienlijke invaliditeit of levensbedreigend) en worden grondig onderzocht.

 

Draag zorg voor jezelf en de ander !