48u-staking vanaf 06u op 22 september

Gepubliceerd op 19 september 2020 om 13:41

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front was er vorige week een HOC. De vakbonden dienden vóór vrijdag 18 september om 09u00, wat wij ook deden, de opmerkingen over te maken. Diezelfde dag, rond 23u00, kregen we bericht van de overheid dat ze pas op maandag 21 september een standpunt zullen innemen…

Aangezien de voorstellen die momenteel op tafel liggen voor de vakbonden onvoldoende zijn, en omdat wij volgens de termijnen voorzien in de wet, ten laatste 72u op voorhand, onze intentie kenbaar dienen te maken, is er afgelopen nacht bevestigd dat we op 22 september 2020 om 06u00 voor 48u in staking gaan.

Los daarvan heeft ACV opgeroepen om ASAP in overleg te gaan, en de inrichtingen in kennis te stellen van onze intenties.

Volgens onze info waren de plaatselijke gevangenisdirecties zaterdagmiddag (19/09) nog niet op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Door onze tussenkomst is het tijdstip waar vóór je jouw intentie kenbaar dient te maken uitzonderlijk verlengd. We vragen wel dat de personeelsleden onmiddellijk het nodige doen mbt die intentieverklaring (volgens de wet is dit het inrichtingshoofd in kennis stellen).