Voorstellen DG nav stakingsaanzegging

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 19:14

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging in gemeenschappelijk front was er vandaag overleg tussen de overheid en de vakbonden over de versoepeling van het bezoek in de gevangenissen.

De DG stelde voor om in bepaalde specifieke situaties de quarantaine uit te breiden, en het penitentiair verlof in blok (3d) te laten nemen waardoor het aantal in- en uitgangen zouden verminderen.

Voor het bezoek zonder toezicht stelde hij voor : één maandelijks bezoek met daaraan gekoppeld een quarantaine van 14 dagen. De kamer kan maar 1x per dagdeel worden gebruikt (ontsmetting & verluchting).

Tijdens het tafelbezoek zou het plexiglas wel worden verwijderd, maar moet men het mondmasker ten allen tijde dragen. Een vluchtig fysiek contact bij start en einde bezoek wordt wel toegestaan.

Wij eisten een schorsing tot aan de volgende Nationale Veiligheidsraad, een schriftelijk voorstel om aan onze leden voor te leggen, en een overleg na de volgende Nationale Veiligheidsraad om de situatie te analyseren.

De overheid vraagt desondanks om een advies van de vakbondsorganisaties voor deze vrijdag, en een volgende vergadering is op 1 oktober gepland.

Opmerkingen op het voorstel van de DG mag je ons via de plaatselijke militanten meegeven.