Geen mandaat voor staking op 2 juni

Gepubliceerd op 29 mei 2020 om 13:20

Op 22 mei 2020 dienden we in gemeenschappelijk vakbondsfront een stakingsaanzegging in voor alle gevangenissen van het land. De reden hiervoor was dat minister van Justitie Koen Geens té overhaast, en zonder enige vorm van overleg qua realistische werkwijze, het bezoek aan gedetineerden vanaf 25 mei opnieuw toeliet.

Hij speelde volgens ons niet enkel met de gezondheid van het penitentiaire personeel en dat van de gedetineerden en hun bezoekers, maar hij respecteerde zelfs het wettelijk bepaald maximum van 4 personen dat men mag toelaten tot de persoonlijke bubbel niet.

Op het HOC dat op 26 mei plaatsvond werd met veel opmerkingen en verzuchtingen rekening gehouden. In navolging werden de instructies over het bezoek aangepast en aangevuld. De preventieadviseur zal elke inrichting zo snel als mogelijk bezoeken, en de overheid engageert zich tevens om na 14 dagen te evalueren.

Na consultatie van de militanten, via onze regionale voorzitters, hebben zij unaniem beslist dat er geen mandaat wordt gegeven om tot een staking over te gaan.

De overheid heeft nationaal geluisterd, en voldoende ingegrepen om op een meer veilige, en meer weloverwogen manier het bezoek terug op te starten.