Stakingsaanzegging nav exitstrategie

Gepubliceerd op 22 mei 2020 om 16:47

In de strijd tegen COVID-19 worden al sinds 14 maart 2020 de externe contacten in de Belgische gevangenissen maximaal beperkt. Dit betekent dat onze gedetineerden al meer dan twee maanden geen fysiek bezoek meer konden ontvangen. We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende maatregel is, maar in ieders belang kon het écht niet anders.

Nu de nationale veiligheidsraad met mondjesmaat een aantal beperkingen opheft, wil minister van Justitie Koen Geens vanaf 25 mei 2020 terug bezoek aan gedetineerden toelaten. Uiteraard begrijpen we die beslissing, maar we stellen ons wel ernstige vragen bij de manier waarop.

Gezien het feit dat er geen enkele vorm van overleg qua realistische werkwijze was, en gezien de wel extreem korte timing, vinden wij zijn beslissing onverantwoord. Hij speelt niet enkel met de gezondheid van het penitentiaire personeel en dat van de gedetineerden en hun bezoekers, maar hij respecteert zelfs het wettelijk bepaald maximum van 4 personen dat men mag toelaten tot de “persoonlijke bubbel” niet !

Het zal vanaf maandag makkelijker zijn een gevangenis binnen te komen, dan je oma of opa in het woonzorgcentrum te gaan bezoeken. Een mondelinge verklaring van de bezoeker dat hij de voorbije twee weken niet is ziek geweest volstaat om binnen te geraken ! Er is geen controle van de temperatuur, en zelfs symptomen van COVID-19 vertonen, sluiten je niet uit van bezoek !

Laat ons duidelijk zijn : wij willen ook dat het bezoek terug opstart, maar dan wel op een veilige, weloverwogen manier, en niet spelend met de gezondheid van het personeel (en hun naasten) en de gedetineerden (en hun bezoekers).

Blijkbaar staat de wil van de minister boven de wet en moet het bezoek kost wat kost doorgaan. Opmerkingen gemaakt naar aanleiding van het overleg op 19 mei 2020 werden niet weerhouden en als gevolg daarvan zien wij ons, in gezamenlijk vakbondsfront, genoodzaakt om een stakingsaanzegging in te dienen voor alle Belgische gevangenissen.