Indienen vakbondspremie kan tot 31 juli

Gepubliceerd op 3 april 2020 om 14:32

Het verwerken en uitbetalen van de syndicale premies is aan een zeer strikte wetgeving onderworpen. De deadline voor het indienen van het attest is normaal gezien op 30 juni, maar gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons momenteel bevinden heeft de Kanselarij laten weten dat de uiterste datum voor het indienen van de vakbondspremie met 1 maand wordt verlengd.

Het kan dus tot uiterlijk 31 juli.

Let wel : de secretariaten hebben het originele, papieren attest nodig !