Samen komen we er uit !

Gepubliceerd op 3 april 2020 om 14:33

Sedert het uitbreken van de Coronacrisis hebben we dagelijks overleg met de overheid. In het begin moesten we bij manier van spreken hemel en aarde bewegen om iets heel eenvoudigs als papieren doekjes te verkrijgen, en werden we wat stiefmoederlijk behandeld.

Voor alle partijen is dit, op z’n zachtst gezegd, een uitzonderlijke situatie. Noch overheid, noch vakbonden maakten dit eerder mee, en het is voor iedereen haast onophoudelijk aanpassen, zoeken, bijsturen,… Niettegenstaande er al met heel veel van onze opmerkingen en vragen, en jullie verzuchtingen, rekening werd gehouden, blijven we op het dagelijks overleg toch nog altijd aandringen op voldoende beschermings- en ontsmettingsmateriaal.

Ieder van jullie, op elk niveau, zet zich enorm in om deze crisis het hoofd te bieden.

Dank u wel !

Net als jullie blijven ook wij ons dagelijks inzetten en nemen we jullie vragen, opmerkingen en verzuchtingen mee naar het overleg.

Het is momenteel voor niemand makkelijk, maar samen komen we er wel uit.