5 weken lockdown, een stand van zaken

Gepubliceerd op 17 april 2020 om 14:35

Inmiddels zitten de meesten al zo’n vijf weken in hun kot, maar voor het personeel van de gevangenissen is zoiets natuurlijk niet mogelijk. Terwijl er op de werkvloer nog altijd het beste van zichzelf wordt gegeven, zowel voor de gedetineerden als voor de maatschappij, zit ook ACV Openbare Diensten niet stil.

Dagelijks is er overleg met de overheid, en telkens weer blijven we jullie vragen, opmerkingen en verzuchtingen meenemen. Er is ondertussen al heel wat gerealiseerd en veranderd, maar toch blijven wij, net als jullie, nog met vragen zitten.

De overheid heeft eenzijdig beslist om in het ziekenhuis van Vilvoorde een Covid-afdeling van 26 bedden voor gedetineerden in te richten. Dit gegeven kwam zomaar uit de lucht vallen, en de opening van deze afdeling is zelfs nog niet zeker. Dit zal pas gebeuren indien het aantal zieke gedetineerden op de afdeling in Brugge toeneemt.

ACV Openbare Diensten heeft gevraagd om hierover dringend in overleg te gaan, want we wensen een duidelijke en gestructureerde uitwerking.

Gedetineerden kunnen tot nader order nog altijd geen bezoek ontvangen, maar toch vragen wij nu al duidelijkheid. We vragen tevens nu al een plan uit te werken over hoe men terug gaat opstarten. Er wordt vooral aan individueel bezoek gedacht, maar dan zal de overheid toch dringend actie moeten ondernemen… In de gevangenis van Brugge bijvoorbeeld zijn wel een 30-tal lokalen voorzien, maar slechts een handvol zijn operationeel. In Tongeren beschikt men zelfs over geen enkel lokaal.

ACV Openbare Diensten vraagt om zeer dringend werk te maken van de nodige herstellingen en/of het voorzien van deze faciliteit !

Rond de instructies met betrekking tot EHBO (reanimatie) heerste tot voor kort onduidelijkheid. ACV Openbare Diensten bleef aandringen, en er kwam een bijkomende instructie. Simpel gezegd : indien de juiste beschermingsmiddelen niet aanwezig zijn, voert men geen reanimatie uit, punt. Uiteraard blijven wij dit opvolgen, en blijven we aandringen op voldoende beschermende middelen. Niet enkel nu, maar ook naar de toekomst toe moet er ten allen tijde, en voor iedereen, voldoende beschermende middelen zijn !

Na vijf weken lockdown is er tot op heden nog altijd heel wat te doen over de mondmaskers ! Cellmade garandeert weliswaar de kwaliteit van de door hen geproduceerde mondmaskers, en er is een positief advies van IDPB, maar toch zal ACV Openbare Diensten nogmaals duidelijkheid vragen over de keuring er van. Het was trouwens pas na ons aandringen dat er mondmaskers voor externen werden voorzien.

Mondmaskers zijn slechts een bijkomend hulpmiddel en beschermen niet de drager, maar de omgeving. Het wassen van de handen en het bewaren van de sociale afstand blijven de voornaamste maatregelen !

Voor wie zelf een mondmasker wenst te maken : www.maakjemondmasker.be

Hou het veilig en gezond, en een nogmaals heel dikke merci voor het personeel van de gevangenissen. Jullie zijn ook helden !