Waarom wij op 30 april het werk neerleggen

Gepubliceerd op 20 april 2018 om 17:14

De federale regering wenst te starten met een zogenaamde hervorming van de federale overheidsdiensten.

De vertegenwoordigers van het personeel, nl. de drie representatieve vakorganisaties ACV-ACOD-VSOA, hebben inmiddels kennis kunnen nemen van het voorstel van Minister Vandeput.

Deze voorstellen, vervat in o.m. de CODEX, bevatten fundamentele wijzigingen van het functioneren en van de dienstverlening van de federale overheid. Daarom zal het gemeenschappelijk vakbondsfront tijdens de onderhandelingen, haar standpunten kracht bijzetten door regelmatig actie te voeren, en dit vanaf 30 april aanstaande.

De bekommernis van de drie representatieve vakorganisaties situeert zich rond vier thema’s :

1) Behoud van het ziektekrediet

2) Behoud de statutaire tewerkstelling

3) Behoud de verlofregeling

4) Geen interim arbeid