Federaal overheidspersoneel legt op 30 april het werk neer

Gepubliceerd op 13 april 2018 om 16:32

De maat is vol voor de federale ambtenaren. Sinds de zomer van vorig jaar lanceren minister Vandeput en zijn partij de ene na de andere aanval op het federaal ambtenarenapparaat. De vaste benoeming wordt afgebouwd, er wordt beknibbeld op de verlofregeling, interimarbeid wordt ingevoerd in de diensten en het ziektekrediet staat op de helling.

Waar moet het naartoe met het federaal openbaar ambt ? Daarover ontbreekt het de minister aan visie. In het regeerakkoord kreeg hij de opdracht om met een redesign de federale overheid slanker en efficiënter te maken. Dat zou nog eens een besparing van 500 miljoen euro met zich meebrengen. Na vier jaar is er echter nog bijna niets bespaard, en dus begint de minister in het wilde weg en met de botte bijl te hakken en te snoeien in datgene wat het openbaar ambt nu nog aantrekkelijk maakt.

Snoeien, knippen, snijden, hakken, afpakken, verbieden, wegnemen : dat lijken de ordewoorden van deze N-VA-minister. Van snoeien om te groeien heeft het kabinet van minister Vandeput nog nooit gehoord. Het lijkt hier eerder op besparen om de achterban te paaien.

Daarom roept ACV Federale Overheid de ambtenaren op om het werk neer te leggen en de diensten gesloten te houden op maandag 30 april.

In de maand mei volgen er nog meer acties.

Minister Vandeput, uw vlieger gaat niet op. Uw ambtenaren hebben er genoeg van !

Wordt de codex het nieuwe statuut ? In de codex wordt het regelgevend kader voor het statuut van het federaal overheidspersoneel vastgelegd. De hele loopbaan komt erin aan bod. Dat klinkt onschuldig, maar met de codex wil minister Vandeput een aantal platte besparingen doorvoeren.

Verlofregeling aangepast

Minister Vandeput wil beknibbelen op het anciënniteitsverlof, het omstandigheidsverlof en het recuperatieverlof van de federale ambtenaren. Dat zou hij beter niet doen, want die verlofregelingen bestaan om de work-life balance van ambtenaren gezond te houden. In tijden waarin het aantal burn-outs stijgen en de pensioenleeftijd opgetrokken wordt, is dat absoluut noodzakelijk.

Ziektekrediet afgeschaft

Minister Vandeput wil de huidige regeling van het ziektekrediet voor federale ambtenaren vervangen door 30 dagen gewaarborgd loon per jaar. Na die 30 dagen zouden ambtenaren terugvallen op 60 % van het loon. Dat is een enorm hardvochtige maatregel. Enerzijds wordt er bespaard op de rug van de meest kwetsbare mensen van de maatschappij. Wie geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte, zal dat vanaf nu ook voelen in de portemonnee. Daarnaast is het ook een onverantwoorde maatregel. De nieuwe regeling is nog minimalistischer dan de regeling van de privésector.

Vaste benoeming afgeschaft

Vaste benoemingen afschaffen brengt de onafhankelijkheid van het openbaar ambt in gevaar. We stevenen af op een klimaat van willekeur en vriendjespolitiek. Welke ambtenaar durft nog politiek ongunstig te handelen wanneer zijn job daardoor op de helling komt te staan ? En daar is iedereen de dupe van. Is er zonder de vaste benoeming überhaupt nog wel genoeg reden om te solliciteren bij de overheid ? Contractuelen krijgen minder loon, minder pensioen en minder sociale zekerheid. Wie wil er binnenkort nog ambtenaar worden ?

Invoering interimarbeid

Interimarbeid bij de federale overheid, dat is minder loon en geen sociale bescherming. Het personeel krijgt een nepstatuut zonder werk- en inkomenszekerheid. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is bovendien even absurd als een bakker die moet inspringen voor een afwezige rechter. Of een tandarts die de plaats inneemt van een brandweerman. De federale overheid bestaat voornamelijk uit gespecialiseerde jobs die een opleiding, ervaring en kennis nodig vereisen. Interimarbeid bij de federale overheid, dat is één voor de prijs van twee. Een uitzendkracht kost namelijk dubbel zoveel als een gewoon personeelslid. En dat in tijden van zware besparingen.