Mutaties PSD & verpleegkundigen

Gepubliceerd op 30 maart 2018 om 16:07

Protocol 464 verduidelijkt niet alleen het kader van de psychosociale graden en de verpleegkundigen, maar laat ook toe om bijkomend personeel in deze graden aan te werven.

Voorafgaand aan deze statutaire aanwervingen wordt een mutatie-oefening georganiseerd.
De foto die zal toelaten om de rangschikking te realiseren per graadanciënniteit, dienstanciënniteit en leeftijd, zal genomen worden in EPI-mut op datum van 30/04/2018 om 23u59.

De statutaire en contractuele personeelsleden kunnen aan deze oefening deelnemen, wetende dat bij identieke rangschikking voorrang wordt gegeven aan de statutairen.

Hoewel alles in het werk gesteld wordt om de aanwervingen zo snel mogelijk te realiseren, kan de overheid geen enkele datum van uitvoering van de mutaties vooropstellen. Het lijkt hen niettemin redelijk om deze bewegingen te voorzien in de loop van het laatste trimester van 2018, eens de nieuwe personeelsleden in dienst getreden zijn.