Minister Geens : uw personeel verzuipt !

Gepubliceerd op 20 april 2016 om 13:34

Het personeel van EPI (gevangenissen en veiligheidskorps) verzuipt. Voor de zoveelste keer trekken we aan de alarmbel met een kreet om een reddingsboei.

De blinde lineaire besparingswoede van 10% op de personeelsenveloppe en 20% op de werkingskosten maakt het ons onmogelijk om nog op een normale manier ons werk te doen.

Het personeelsplan voor de bewaking en technische graden bedroeg in 2013 nog 7.486FTE, in 2016 nog 6.785FTE en in 2018 zullen er nog 6.516FTE overblijven. Dit is een verlies van 970FTE of een besparing van 13%. Na 2013 zijn de gevangenissen van Leuze, Marche -en-Famenne en Beveren geopend zonder 1 extra personeelslid aan te werven. Integendeel we zullen eindigen met nog 300FTE minder.

De situatie bij de andere personeelscategorieën is gelijklopend. De besparingen bij de administratie, verpleegkundigen, psychosociale diensten zijn even schrijnend. 504.750 dagen (afgesloten op 31/12/2015) verlof, overuren, rusten, zitten in de rugzak van het personeel ! Dit is omgerekend zo’n 65 dagen per personeelslid. De dagen van 2016 moeten hier nog bijkomen. Op naar 1 miljoen dagen achterstand… Als renteloze lening naar de regering kan dit tellen.

Op 21 december 2015 sloten we een akkoord af over een de flexipremie en bijkomende aanwervingen. De flexipremie die er voor moet zorgen dat het personeel geen loonverlies lijdt bij een andere manier van werken. Er waren ons 100 nieuwe aanwervingen beloofd met de 400 miljoen die door de regering werd vrijgemaakt in het kader van het verhogen van de veiligheidsmaatregelen. Wij stellen vast dat die 400 miljoen vooral gebruikt wordt om iedereen te sussen. De politie krijgt een deel, de staatsveiligheid, de magistratuur, de gevangenissen…

Wij stellen verder vast dat u dit dossier er niet door krijgt, dat u er niet in slaagt om uw collega’s te overtuigen. Het vertrouwen dat u met kleine kruiwagens bij ons had terug gewonnen is ondertussen al lang met containers terug weggevoerd.

Minister Jambon vond het nodig om op 21/12/2015 met veel poeha zijn nieuwsjaarbrief voor te stellen over het oprichten van een nieuw korps bij de politie. Dat hij daarmee de personeelsleden van het veiligheidskorps in grote onzekerheid bracht over hun toekomst was maar bijzaak. Deze mensen willen zekerheid, vragen zekerheid, en hebben recht op antwoorden.

Minister Geens uw personeel verzuipt…