Mutaties en aanwervingen alle graden

Gepubliceerd op 25 maart 2016 om 21:35

Vandaag verscheen een nota van onze dienst P&O; te Brussel aan alle gevangenissen.

Aangezien er de laatste twee jaar geen enkele vervanging heeft plaatsgevonden voor de natuurlijke afvloeiingen en dat het mutatiesysteem van waaruit personeelsleden muteren alleen maar kan functioneren bij aanwervingen, biedt het project ‘deradex’ de mogelijkheid om personeel aan te werven voor deze specifieke afdelingen.

Dit laat toe om mutaties/bewegingen door te voeren die kunnen gecompenseerd worden door aanwervingen. Daarom wil men nu iedereen de mogelijkheid bieden om hun keuze(s) via EPIMUT aan te passen of te verwijderen en dit voor vrijdag 15 april 2016 om 23u59. Na een korte analyse zullen ze de plaatsen openstellen waar ze gaan werven.