Een gewaarschuwd man...

Gepubliceerd op 2 december 2015 om 18:45

De ondergrens van de besparingen op personeel is bereikt. De besparingen op personeel in de gevangenis hebben een kritiek punt overschreden. Het personeel kan door het personeelstekort de veiligheid nog nauwelijks garanderen.

De minister had beloofd om in 2015 maar 1,5% te besparen. In heel wat gevangenissen zit men nu al rond of boven de 10%. Deze besparingen laten zich voelen. Er is een rationaliseringsoefening bezig over een andere manier van werken, maar dit kan voor ons niet met loonverlies.

De regering, die de mond vol heeft over veiligheid, schiet flagrant tekort in de veiligheid in de gevangenissen. Door personeelstekort worden er dagelijks posten niet ingevuld terwijl alles verder moet blijven doorgaan.

Het personeel kan onmogelijk nog op een veilige manier hun job uitvoeren. Gedetineerden zien natuurlijk ook dat er steeds minder en minder personeel op de werkvloer aanwezig is…

Mutaties zijn nu al bijna 2 jaar geblokkeerd omdat er geen aanwervingen meer zijn en het personeel verliest de hoop in een tewerkstelling dichter bij huis. Heel wat personeel neemt ontslag om ergens anders aan de slag te gaan gewoon door de huidige situatie.

De malaise is enorm en de druk is zich aan het opbouwen. De minister vraagt wel om meer personeel, maar dit wordt geblokkeerd door de inspecteur van financiën. Iedereen weet dat de gevangenis een risico voor radicalisering is. Toch werd vorige week de aanwerving van een ambtenaar, die zich specifiek met deze problematiek ging bezighouden, geweigerd door de inspecteur van financiën.

Op die manier kan het niet verder. Er moeten aanwervingen gebeuren want de druk is zich aan het opbouwen. Wij hebben de minister van Justitie schriftelijk onze bezorgdheden overgebracht op 18 september 2015 en opnieuw op 14 oktober 2015.

We hebben de toestand nogmaals aangeklaagd in een open brief op 23 november 2015.

Een gewaarschuwd man…