Open brief aan minister Geens

Gepubliceerd op 23 november 2015 om 10:49

De gebeurtenissen van de laatste dagen maken dat veiligheid weer een topprioriteit geniet. Wij vernemen via de media dat de federale regering in 2016 een bijkomende budgettaire inspanning zal leveren om de veiligheid te verhogen en de strijd tegen het terrorisme op te voeren.

Er zou 400 miljoen euro extra worden uitgetrokken. Deze 400 miljoen euro extra, waarvoor de begroting 2016 wordt geamendeerd, zou bovenop de 200 miljoen euro aan investeringen in veiligheid komen die in 2015 al zijn gerealiseerd, de 40 miljoen die was voorzien voor de Staatsveiligheid en de extra 100 miljoen die is vrijgemaakt voor Defensie.

Wij kunnen dit alleen maar toejuichen al is het voor ons niet duidelijk of het om een éénmalig maatregel gaat of om een maatregel die jaarlijks zou worden herhaald.

Zoals u weet is er binnen EPI al heel wat bezuinigd. Het personeel van de gevangenissen en het veiligheidskorps zit op hun tandvlees. In heel wat gevangenissen wordt er dagelijks met tekorten aan personeel gewerkt. Wij hopen dan ook dat er een deel van die 400 miljoen zal worden geïnvesteerd in personeelsaanwervingen binnen EPI. Het is zeker noodzakelijk om te investeren in politie, staatsveiligheid en rechterlijke orde, maar het is evenzeer noodzakelijk om in de strafuitvoering te investeren.

Wij hopen dan ook dat u in de regering zal pleiten dat een deel van de nieuwe middelen zal worden gebruikt voor nieuwe aanwervingen van personeel bij EPI. Het personeel dat is vertrokken kan zo worden vervangen, de mutaties kunnen worden gedeblokkeerd, en vooral : het personeel kan op een veilige manier hun werk uitvoeren en wij kunnen terug instaan voor een humane detentie.