EmediAtt

Gepubliceerd op 23 november 2015 om 10:16

Ik ben ambtenaar en ik word ziek

Medex voorziet twee mogelijkheden om mijn attest in te dienen : het papieren attest en het elektronisch medisch attest.

Met het traditionele papieren attest ga ik naar mijn arts. Hij/zij vult het in en ik moet het attest per post opsturen naar Medex. Medex voert vervolgens het attest in en verwittigt mijn werkgever dat mijn afwezigheid door een attest is gedekt.

Via eMediAtt kan mijn arts het attest rechtstreeks invoeren via een beveiligde applicatie. Hierdoor ontvangt Medex onmiddellijk mijn elektronisch medisch attest en verwittigen zij sneller mijn werkgever dat mijn afwezigheid door een attest is gedekt.

In welke gevallen kan ik gebruik maken van eMediAtt ?

Ik ben ambtenaar en mijn arbeidsreglement schrijft voor dat ik een medisch attest naar Medex moet sturen wanneer ik ziek ben, het slachtoffer ben van een arbeidsongeval of het slachtoffer ben van een beroepsziekte.

Heeft mijn arts toegang tot eMediAtt ?

Ik vraag mijn arts (huisarts, specialist, tandarts,…) of hij/zij beschikt over eMediAtt. eMediAtt is inbegrepen in de software voor het elektronisch medisch dossier (EMD) die door eHealth, het Belgisch platform voor informatie- en communicatietechnologie binnen de volksgezondheid, is gehomologeerd.

Mijn arts heeft geen toegang tot eMediAtt : geen probleem. Medex aanvaardt nog altijd het papieren attest.

Heeft uw behandelende arts vragen over eMediAtt ?

Hij/zij kan voor alle info over het gebruik van de gehomologeerde software die eMediAtt aanbiedt terecht op www.ehealth.fgov.be of support@ehealth.fgov.be. eMediAtt, niets dan voordelen !

Alles verloopt helemaal papiervrij en is dus ecologisch verantwoord. De gegevens worden via een beveiligde omgeving doorgegeven (eHBox). Het medisch attest wordt quasi “real time” bezorgd.

De ambtenaar hoeft niet langer het specifiek attest te zoeken en te printen en hij hoeft zijn medisch attest niet meer per post op te sturen.
Er is tevens geen enkel risico op verlies van het medisch attest.

Er zijn minder nutteloze controles vanaf de eerste dag (in het geval van een ernstige ziekte).

Voor de arts is er minder administratief werk en de werkgever verneemt sneller dat de werknemer door een medisch attest is gedekt.