Contracten worden niet meer verlengd...

Gepubliceerd op 24 oktober 2014 om 12:07

Het directiecomité van de FOD Justitie nam deze week de beslissing om alle contracten van bepaalde duur niet meer te verlengen.
Deze maatregel werd opgelegd door de regering in het kader van de besparingsoperaties.

De vakbonden zien deze middag om 15u30 de minister en zullen hem hierover duidelijkheid vragen. Als motivatie naar de actie van 6 november 2014 kan dit zeker tellen.

Deze besparingsbeslissing op personeel zou kunnen leiden naar een algemene actie binnen Justitie.