Nieuwe gevangenissen later open ?

Gepubliceerd op 7 mei 2013 om 22:31

Naar aanleiding van de stakingsaanzegging van het gemeenschappelijk vakbondsfront was er deze morgen een onderhandeling op de FOD Justitie. Het resultaat van deze onderhandeling is ontgoochelend.

Over de problematiek rond aanwerving kregen we alleen ontwijkende en ontoereikende antwoorden. Het personeelsplan voor 2013 is nog niet goedgekeurd. Dit is een problematiek die wij, vakorganisaties, reeds geruime tijd aankaarten. Zeker in het vooruitzicht van de opening van nieuwe gevangenissen. Nu stellen we vast dat de nodige wervingen veel te laat zullen komen. Gevolg is dat deze nieuwe instellingen later zullen moeten openen, bij gebrek aan personeel. Een spijtige zaak, gezien de huidige situatie van overbevolking in de Belgische gevangenissen.

De gevraagde ziektecijfers, die in kaart zouden moeten brengen hoeveel arbeidsongevallen ten gevolge zijn van agressie, werden ons nog steeds niet doorgestuurd. Al dateert onze vraag reeds van februari. Op ons eisenkohier, dat al in september 2011 werd ingediend, werd opnieuw niet ingegaan.

Dit is voor ons een totaal misprijzen van het sociaal overleg en vragen dan ook aan de minister om persoonlijk tussen te komen om dit te herstellen.